Målte radioaktivitet på Fosen som trolig stammer fra ukjent stort atomuhell

foto