Innbyggerinitiativ fikk 1800 signaturer. Ordførerens dobbeltstemme avgjorde

foto