Avdekket fuktskader, mugg og ødelagte toaletter: -Det er særlig én kaserne som burde vært revet for lenge siden