Politikerne bestemte i juni at messebygget skulle selges så fort som mulig. En byggteknisk rapport ble utarbeidet og taksmann Terje Wold satte verditaksten til 3,8 millioner kroner.

Visning

Etter visning kom det inn ett bud på 500.000 kroner. Dette ble senere samme dag høynet til en million kroner. Budet ble gitt av Guri Kunna kjøkken AS ved Per Arne Hasselvold.

Vurdering

I vurderingen før dagens saksbehandling heter det at budet vurderes som lavt. Huset er imidlertid grundig annonsert, og man antar at det er lite sannsynlig at det vil komme høyere bud dersom det annonseres på nytt.

Innstilling

Rådmannens innstilling går på at messebygget selges til Guri Kunna kjøkken AS for en million kroner.