Fosna-Folket skrev mandag at Salmar har kjøpt åtte grønne oppdrettskonsesjoner. I dag gikk selskapet ut med en pressemelding.– SalMar vil i nær fremtid fordele 86 millioner kroner til 13 kommuner, som er vertskap for de grønne oppdrettskonsesjonene som staten fordelte til høystbydende i vår. Samlet betalte selskapet 494 millioner kroner i vederlag for disse konsesjonene. Det er en betydelig del av dette vederlaget som nå fordeles til kommuner som har tilrettelagt for nytt areal og gode lokaliteter for grønn produksjon i fremtiden. Etter forslag fra Regjeringen bestemte Stortinget i fjor høst at deler av vederlaget for tildeling av oppdrettskonsesjoner denne gang skulle gå til kommunene, skriver Olav Andreas Ervik, konserndirektør oppdrett SalMar ASA, i en pressemelding.Bruk av Midgard merdkonstruksjonDe grønne konsesjonene vil bli fordelt i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms.

– For å bli kvalifisert til å delta i konkurransen om disse konsesjonene har SalMar forpliktet seg til at de nye grønne konsesjonene skal driftes med bruk av Midgard merdkonstruksjon eller merdkonstruksjon som reduserer risikoen for rømning tilsvarende. Samt at de grønne konsesjonene inngår i et eget overvåkningsprosjekt for å hindre rømning i regi av Veterinærinstituttet og Elvene Rundt Trondheimsfjorden (ERT), og at det blir brukt rensefisk i form av oppdrettet rognkjeks på lokalitetene, opplyser Ervik i uttalelsen.

Millioner til Roan og ÅfjordUnder er oversikten over fordelingen av vederlag og størrelse på vederlaget til de enkelte kommunene. På Fosen gjelder dette Masterholmen i Roan og Hosenøyan i Åfjord.Les også: Fosen-kommuner kan få millionbeløp fra SalmarSmøla: 16,13 millioner kroner.Aure: 5,38 millioner kroner.Midsund: 3,58 millioner kroner.Vestnes: 3,58 millioner kroner.Rauma: 3,58 millioner kroner.Frøya: 16,13 millioner kroner.Åfjord: 10,75 millioner kroner.Roan: 5,38 millioner kroner.Flatanger: 5,38 millioner kroner.Namsos: 5,38 millioner kroner.Dyrøy: 2,69 millioner kroner.Tranøy: 5,38 millioner kroner.Lenvik: 2,69 millioner kroner.