For noen uker siden skrev fosna-folket.no at Roan kommune har landets nest dyreste renovasjonsavgift. Artikkelen var basert på den årlige undersøkelsen av kommunale gebyrer utført av Statistisk Sentralbyrå for Huseiernes Landsforbund. Nå viser det seg at tallet for Roan er feil.

- Vi rapporterte inn feil tall. Vi oppga renovasjonsavgift med merverdiavgift, mens vi skulle ha meldt inn uten merverdiavgift. Dermed ble tallene i undersøkelsen feil, opplyser sektorleder for teknisk, landbruk og miljø i Roan kommune, Rune Knutzen.

Reaksjoner

Han forteller at kommunen har fått en del reaksjoner fra innbyggerne i etterkant av saken på fosna-folket.no.

- Dette er vår egen feil. Hvis man ser på alle avgifter ligger Roan kommune litt over landsgjennomsnittet, opplyser Knutzen.