To bjørner kan i år felles i lisensjakta på bjørn i region 6, som omfattes av Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal.  Jakta er lagt til perioden 21. august til og med 15. oktober.

Ønsket fire

Det er Miljødirektoratet som har satt kvoten. Rovviltnemnda i region 6 hadde et ønske om å få felle fire bjørner, men fikk ikke gjennomslag for sitt råd.

Direktoratet skriver i sitt vedtak at bestandssituasjonen, betydelig nedgang i registrerte skader, avgang av bjørn, samt at man er omtrent på måltallet hva angår kjønnsfordelig i bjørnebestanden i Norge, ikke gir faglig eller juridisk grunnlag for å sette kvoten høyere enn totalt sju bjørner i regionene 5-8 i 2014.

Også Fosen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag melder om at kvoten er gjeldende for hele region 6, med unntak av forvaltningsområdet for bjørn i Nord-Trøndelag. Forvaltningsområdet omfattes av kommunene Røyrvik, Namsskogan, Lierne og Grong øst for E6. Videre gjelder dette deler av Snåsa kommune øst for E6, avgrenset i sør av Jørstadelva, Imsdalen, Grønningen, Skjeldbreien og Holderen.

Innenfor forvaltningsområdet for bjørn er det ikke åpnet for lisensfelling. Fosen ligger utenfor, og det kan dermed jaktes her.