Fosen lensmannsdistrikt skal dekke kommunene Leksvik, Rissa, Åfjord, Roan, Bjugn og Ørland.

- Jeg tror ikke det blir noen endringer i forhold til forslaget som nå foreligger, sier lensmann Rune Halvorsen ved Fosen lensmannsdistrikt.

Tyvstart

Politiet på Fosen har egentlig tyvstartet på politireformen. Rissa- og Åfjord lensmannskontor ble formelt slått sammen med Bjugn-Ørland til Fosen lensmannsdistrikt fra 1. januar 2014. Fosen lensmannsdistrikt har de siste årene hatt kontor på Brekstad, i Rissa og i Åfjord. Roan og Osen har vært organisert i Bjørnør lensmannsdistrikt, mens Leksvik har vært en del av Leksvik og Inderøy lensmannsdistrikt.

Fra ett til tre

I forbindelse med politireformen i vår, kom politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt med et diskusjonsgrunnlag for ny struktur i Politi-Trøndelag. I grunnlaget var hele Fosen forslått slått sammen til ett distrikt med kun ett tjenestested på Brekstad. Forslaget skapte umiddelbart stor motstand fra lokale politikere. I høringsforslaget fra tidligere i høst, var Fosen foreslått som et distrikt med tjenestesteder i Rissa og på Brekstad. Når politimesteren sender Trøndelag politidistrikt sitt endelige forslag til Politidirektoratet, er altså Åfjord også tatt inn i varmen igjen.

For stor avstand

I politimesterens tilrådning til Politidirektoratet er opprettholdelsen av lensmannskontoret i Åfjord begrunnet slik:

«I tjenesteenhet Fosen blir også Åfjord foreslått opprettholdt som tjenestested. Etter at politimesteren presenterte diskusjonsgrunnlaget i juni 2016 har det kommet mange innspill knyttet til Fosen spesielt og til det faktum at avstanden mellom tjenestestedene langs kysten mellom Ørland og Namsos ble for stor. I den sammenheng ble det blant annet vist til den store aktiviteten innen havbruksnæringen langs Trøndelagskysten. Osen kommune ønsker å tilhøre tjenesteenhet Namdal, mens Roan kommune blir underlagt tjenesteenhet Fosen», står det i tilrådningen.

Avgjort 1. april

Etter behandlingen i Politidirektoratet, vil den endelige innstillingen bli lagt ut til en åtte ukers høring i midten av januar.

- Men i den høringen kan man bare klage på prosess, og ikke forslag til struktur. Det er sagt at alle klager skal være behandlet innen 1. april, og at den nye strukturen i Politi-Norge vil være fastlagt da, forklarer Fosen-lensmann Halvorsen.

- Videreutvikle

Lensmannen mener årsaken til at Fosen nå berger tre lensmannskontor i stor grad skyldes at Fosen-politiet tyvstartet på reformen.

- I hvert fall når det gjelder kontoret i Åfjord, svarer Halvorsen på direkte spørsmål fra Fosna-Folket.

Lensmannen mener også at Fosen etter sammenslåingen fra 1. januar 2014 har hentet ut mye av effekten som ligger i politireformen.

- Vi skal nå fortsette og videreutvikle det vi har. Vi slipper unna støy rundt lederkabalen og annet, sier Halvorsen.

Skal jobbe annerledes

- Hva tenker du om all kritikken mot reformen? Noen ler jo av at det kalles en nærpolitireform og mener det heller er en sentraliseringsreform?

- Dersom man ser bare på struktur, så kan jeg til dels være enig i det. Men struktur med antall lensmannskontor er bare en liten del av dette. Det viktigste er at politiet skal jobbe annerledes. I alle kommuner som ikke har et lensmannskontor, skal det i fremtiden være en politikontakt. Det er en helt ny stilling. Politikontakten skal være bindeleddet mellom kommunen og politiet. Vi har mange prosjekter som skal endre måten vi jobber på. Vi har for eksempel noe som heter politiarbeid på stedet, som går ut på at vi skal løse flere oppgaver ute i felten. Det er ikke antall kontor, men antall patruljer på veiene som betyr noe når man trenger hjelp, sier Halvorsen og påpeker at noe av intensjonen med reformen er at færre kontor skal gi mer politi ute i felten.

Lensmannen mener dessuten at politiet har vært for dårlige til å endre seg.

- For å hindre en stor reform hvert 15. år, så må vi bli flinkere til å endre oss i takt med samfunnet. Endring skal jo skje konstant, mener Halvorsen.

- Fantastisk

I Åfjord jublet ordfører Vibeke Stjern (Ap) over nyheten.

- Det er alldeles fantastisk. Jeg er utrolig glad. Alt fra lokale politikere, Fosen regionråd og kloke hoder i politiet har stått på for dette. Denne saken viser hva vi kan få til på Fosen om vi står ilag, sier hun.

Her er forslaget til ny struktur i hele Politi-Trøndelag:

Namdal politistasjonsdistrikt bestående av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid, Flatanger og Osen med tjenestestedene Namsos politistasjon, Nærøy lensmannskontor, Grong lensmannskontor og Lierne lensmannskontor.

Fosen lensmannsdistrikt bestående av kommunene Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Rissa og Leksvik med tjenestestedene Ørland lensmannskontor, Rissa lensmannskontor og Åfjord lensmannskontor.

Innherred politistasjonsdistrikt bestående av kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Levanger, Verdal og Verran med tjenestestedene Steinkjer politistasjon og Levanger/Verdal lensmannskontor.

Værnes lensmannsdistrikt bestående av kommunene Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Malvik med tjenestested Stjørdal lensmannskontor, politipost Trondheim lufthavn og Selbu lensmannskontor.

Trondheim politistasjonsdistrikt bestående av Trondheim kommune unntatt Heimdal med tjenestested Sentrum politistasjon.

Gauldal politistasjonsdistrikt bestående av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu med tjenestestedene Heimdal politistasjon (politistasjon Sør), Røros lensmannskontor, Oppdal lensmannskontor og Midtre Gauldal lensmannskontor.

Orkdal lensmannsdistrikt bestående av kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya med tjenestestedene Orkdal lensmannskontor, Hitra lensmannskontor og Hemne lensmannskontor.