Åfjordsentreprenøren stilte både med lastebiler og mannskap til gjennomgangen med skoleunger og barnehagebarn. Først så de en film som lastebilbransjen har fått laget. Den viser hvor vanskelig det er for en person som kjører lastebil å se hva som foregår like ved kjøretøyet. Det har store blindsoner som sjåføren ikke har mulighet til å ha full oversikt over.

Fort gjort

I den omtalte opplysningsfilmen er det en meget illustrerende scene som viser hvor fort det kan gå galt. En person kommer gående, snakkende i mobiltelefonen. I et uoppmerksomt øyeblikk går vedkommende seg inn i blindsonen til en lastebil. I sceneskiftet ser en så en mobiltelefon som ligger på vegen. Det har gått galt.

Da Vinge skulle utover til Fosen for å delta i trafikksikkerhetsdagen, så han en syklist som kom inn mot en lastebil i ei rundkjøring rett foran en lastebil.

– Hadde han ikke vært så flink til å sykle hadde det garantert gått galt, forteller Vinge.

Sladrespeil

Alle bilene til Syltern er utstyrt med såkalte sladrespeil, så der er oversikten bedre enn på kjøretøy som ikke er utstyrt på denne måten.

– Syltern har alt på stell når det gjelder HMS. Øystein Syltern er atypisk i alt han gjør. Han er en av de beste, sier Vinge.

Helse, miljø og sikkerhet er ikke bare noe som finnes mellom noen permer på kontoret, det gjennomføres i alle ledd i bedriften. Vinge mener noe av årsaken er at firmaet har erfarent mannskap som har vært i bedriften i mange år og at det er bygd opp en kultur på dette. Hos entreprenøren er det for eksempel ikke lov å parkere et kjøretøy med nesa inn. Det skal rygges på plass.

– Det finnes statistikk på dette. Når kjøretøyene er rygget på plass, er sjansen for at det oppstår ulykker 70 prosent mindre sannsynlig når en kjører det ut enn om det sto feil veg, sier Vinge.