Saken ble behandlet av kommunestyret i Åfjord 4. mai. I vedtaket sitt opprettholder de vedtaket fra 2. mars. Det begrunnes med at klagen ikke inneholder momenter som tidligere ikke er behandlet i saksprosessen.

Ikke tvil

I sitt saksframlegg skriver rådmannen at Åfjord kommune ikke har forutsetninger for å trekke i tvil de kostnadstall som Statens vegvesen opererer med i prosjektet.

– Vi må gå ut i fra når et av verdens beste ingeniørmiljøer prosjekterer og kostnadsberegner slike veg- og tunnelprosjekter, så har de modeller og kalkyler som kan gi så gode pekere på kostnader og produktkvalitet som det er mulig å gi, skriver saksbehandler.

Konsekvensutredning

Saksbehandler anfører at når antatte kostnader i høgda ligger om lag 40 prosent under kravet som utløser automatisk konsekvensutredning, er det nær sagt urimelig av kommunen å kreve dette uten videre. Da måtte det helst vært argumentert godt for hvorfor en ville krevd det.

– Det er ingen åpenbare naturverdier som forringes. En får muligens en ny attraksjon i form av utsikt utover Paulen, og de samfunnsmessige gevinster for befolkning og næringsliv er åpenbare. En kan ikke se at klagen bringer til torgs nye momenter som ikke tidligere er vurdert i saksprosessen. Klagen bør derfor avvises, heter det videre.