Klubbhuset og den tilstøtende leirdueskytterbanen er for en stor del bygd opp på dugnad. Forsvaret har satt opp et hjerde mellom leirduebanen og de andre anleggene i Sankthansholet.

Inntektene til foreninga kommer fra arrangering av kurs i jegerprøven, utleie av leirduebanen og framleie av fiskevald med mer. Klubbhuset kan romme selskaper inntil 40 personer og leies ut både til medlemmer og ikkemedlemmer. Medlemmer får rabatt. Foreningen leier hytta Fosseglytt ved demningen mellom Teksdalsvassdraget og Gjølgavatnet på åremål. Hus og hytter forvaltes av hytteutvalget.

Foreninga bruker internettsida si til å holde oversikten over utleie av hytter, klubbhus og båter. Bruken av Fosseglytt har hatt et oppsving i 2008. Det er nå innført leie. Hytta ved Tremannsvatnan gir ly til jegere, fiskere og vandrere. Ei ny og større hytte kom nå på plass i løpet av fjoråret. Innvendig maling, legging av golvbelegg og montering av ovn gjenstår. To-manns-fiskebua eller den såkalte igloen på Almfjellet nyttes en god del foreningas medlemmer og andre fiskere og vandrere.