Ny "Si din mening" i venstre marg på fosna-folket.no dreier seg om nettopp dette.

Du kan også legge igjen din stemme hvis du ikke har bestemt deg ennå eller ikke skal stemme i det hele tatt.

Avstemningsresultatet så langt finner du her!

Forrige nettspørsmål dreide seg om Osen bør flytte fylkestilhørighet fra Sør-Trøndelag til Nord-Trøndelag.

50,4 prosent har svart ja til dette, 41,4 prosent nei, mens 8,2 prosent har lagt igjen sitt "vet ikke"-svar på dette spørsmålet.