Hysnes helsefort har siden åpningen i 2010 jobbet for å få sykmeldte tilbake i arbeid gjennom såkalt arbeidsrettet rehabilitering. Litt over 20 leger, forskere og andre jobber på helsefortet. Hysnes har tilbud til personer, som er langtidssykmeldte på grunn av kroniske smerter, muskel- og skjelettlidelser, kronisk utmattelse eller lettere psykiske lidelser. Deltakerne får også forespørsel om å bli med på et forskningsprosjekt. Per januar 2013 hadde 86 prosent samtykket i dette.

Drift til neste sommer

Det var lenge stor spenning knyttet til om tilbudet på Hysnes helsefort skulle videreføres. I fjor høst slapp regjeringen nyheten om at finansieringen av helsefortet opphører fra 2016.

- Siden Hysnes helsefort kom i gang litt senere enn planlagt, har vi midler til å drifte helsefortet frem til sommeren 2016. Departementet har godkjent at tilbudet driftes frem til da, forteller konstituert administrerende direktør i Helse Midt-Norge Daniel Haga.

- Gode tilbakemeldinger

Representanter fra Hysnes helsefort, St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge og NTNU presenterte i siste halvdel av juni forskningsresultater fra helsefortet til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

- Dette ble gjort på et slags miniseminar. Jeg var ikke selv til stede, men de rapportene jeg har fått sier at departementet var veldig godt fornøyd med forskningsresultatene. En videreføring av Hysnes helsefort var ikke tema på seminaret. Det er bestemt politisk at finansieringen av helsefortet skal opphøre fra 2016. En eventuell omgjøring av et politisk vedtak legger ikke vi oss borti. Det er en politisk sak, men det var viktig for oss å få presentert forskningsresultatene for departementet, påpeker Haga.

Tror på videreføring

Da regjeringen i fjor høst besluttet å stanse bevilgningene til helsefortet, lovet Rissa-ordfører Ove Vollan (H) å kjempe tverrpolitisk for å bevare tilbudet. Høyre-politikeren er fremdeles optimist.

- Vi har jobbet hele tiden. Vi har hatt en arbeidsgruppe som har møttes en til to ganger hver måned. Det virker som at Hysnes begynner å få høyere status i fagmiljøene. Jeg har fremdeles klokkertro på at vi skal berge tilbudet på Hysnes, sier Vollan.

Rissa-ordfører Ove Vollan (H).