Fosna-Folket var onsdag til stede da både trær og løse steiner ble fjernet fra fjellsiden.

PS! Steinen som raser mens intervjuet pågår, var en kontrollert fjerning.

Les også: Den totale rammen for sikringen er på 2,5 millioner kroner

Dette er saken:

Det siste steinraset av en viss størrelse på fylkesvei 14 i Roan gikk i Hellfjorden 17. februar. I underkant av én måned tidligere raste en stein på omtrent 10 kilo i frontruta til Paul Eian i samme område. Siden har det vært flere mindre steinsprang.

Etter en inspeksjon av rasområdet i etterkant av raset 17. februar, ble det besluttet at området skulle gås over systematisk i løpet av våren. Dette for å finne ut om det er nødvendig med ytterligere tiltak i fjellsiden.Siden det siste raset har det blant annet vært gjennomført en dronekartlegging av fjellsiden av Rambøll. Dette førte til at man fikk vite hvor steinene raste ut fra i februar. Steinene skal ha rast fra et område over halvveis oppe i fjellet.

Deretter undersøkte ingeniørgeologer fra Rambøll fjellsiden, og måtte levere en evalueringsrapport.

21. mai presenterte Fosna-Folket nyheten om at rapporten gjorde det klart at det er behov for både rensk og sikring av fjellsiden. Anbefalingen fra Rambøll var at sikringsarbeidet gjennomføres i 2015.

– Vi har fått en rapport som viser at det er behov for rensk av løse masser samt sikringsarbeid. Det er anbefalt at dette gjøres både i fjellsiden og i bergskjæringen, sa Eva Solvi, avdelingsdirektør for veiavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

Avdelingsdirektøren kunne fortelle at Statens vegvesen har hatt ute en konkurranse hvor ulike entreprenører har kommet med tilbud.

– Tilbudene er ikke innhentet på bakgrunn av funnene. For å spare tid hentet vi inn tilbudene parallelt som fjellsiden ble kartlagt, forklarer Solvi.

25. juni skrev Fosna-Folket at det er Visinor Fjell Nord AS som skal utføre sikringsarbeidet. Oppstart er 26. juni og arbeidet skal være avsluttet 15. juli.