Noen ekstra pakke-minutter kan redde livet ditt

Visste du at føtter på dashbordet, kan gi livstruendeskader? Ny kollisjonstest fra NAF og ADAC viser hvor avgjørende bådesittestilling og pakking kan være når ulykken skjer. - Hvis du pakker bilenfeil blir den raskt en dødsfelle, sier Jan Ivar Engebretsen,kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Testen ble utført med en stasjonsvogn som holder en fart på50 km/t og bråstopper til stillestående på under 0,1 sekund. I testbilen medusikret last satt føreren uten sikkerhetsbelte, og passasjeren med beina pådashbordet, som noen gjør på langtur.

- Testen viser tydelig at feil pakking gjør feriebilen tilen skikkelig dødsfelle. Ved en bråstopp i 50 km/t utsettes bilen og densinnhold for inntil 24 ganger. Det vil si at en gjenstand som normalt veier 20kilo, vil ved 24 ganger i 50 km/t bli tilsvarende et dødsprosjektil på 480 kilosom farer framover i kupeen, sier Engebretsen.

Feriebagasjen kommer flyvende

Kollisjonstesten med usikret last starter normalt. Airbageneutløses raskt (etter 30-40 ms), men til tross for dette får føreren alvorligeog livstruende skader som følge av at hodet treffer frontruta med høy fart.Dette kunne vært unngått med sikkerhetsbelte.

Passasjeren er plassert slik noen velger å slappe av pålangtur, med beina oppe på dashbordet. I sammenstøtet får passasjerenlivstruende skader som følge av at hodet treffer kneskålene da airbagenutløses. Alt dette har skjedd på under 0,1 sekund! Og det er på dette tidspunktetferiebagasjen kommer flyvende som dødelige prosjektiler.

- Fører- og passasjerstol blir fullstendig deformert, sommedfører store skader i rygg og ryggmarg. Attpåtil blir både fører og passasjertruffet av gjenstander som påfører dem ytterligere belastninger, forklarerEngebretsen.

Å sikre lasten utgjør store forskjeller

Kollisjonstesten med sikret last hvor både fører ogpassasjer er plassert korrekt i bilen med sikkerhetsbelter, starter somnormalt. Lasten i bagasjerommet er sikret med stropper, og fluktstolene ibaksetet er festet med sikkerhetsbeltene.

Resultatet her blir helt annerledes. Fører og passasjer blirslengt framover og tatt i mot av hver sin airbag. Hodet til føreren trefferikke frontruta nå som sikkerhetsbeltet er festet. Den sikrede lasten bevegerseg framover, men ingen gjenstander når fram til forsetene. Etter under 0,4sekunder er all last tilbake i sin opprinnelige posisjon. En ekstrem forskjellfra bilen med usikret last.

- Testen viser at det å ta seg litt ekstra tid og sikrelasten skikkelig, kan redde liv, avslutter Engebretsen.

NAFs råd ved pakking av bil:

Inne i bilen

Fell ikke ned bakseteryggen dersom det finnes andrealternativer. Ryggen gir beskyttelse og separerer kupeen fra bagasjerommet.Hvis baksetene ikke er i bruk, fest setebeltet slik at det hjelper til å holderyggen på plass ved en kollisjon.

Det skal kun være myke ting som ligger løst inne i bilen.Harde gjenstander skal være fastmontert. Selv et lite fotoapparat kan voldestor skade ved en eventuell bråstopp.

Sørg også for å sikre dyr som befinner seg inne i bilen.Dette kan gjøres med en dertil egnet sele som kan kobles til bilenssikkerhetsseler. Beste plasseringen for en usikret hund er på gulvet tilpassasjerplassen foran i bilen. Husk også at refleksvesten skal væretilgjengelig fra bilførers plass.

Bagasjerommet

La aldri gjenstander ligge løse i bagasjerommet Bruktilgjengelige festepunkter og stropper for å sikre lasten. Bruk tepper ellerlignende sammen med stropper for å hindre at mindre gjenstander kommerflyvende. Hvis mulig, putt løse gjenstander i oppbevaringsbokser

Den tyngste og største bagasjen skal ligge nederst og lengstfrem. Dette for å få en mest stabil bil med lavt tyngdepunkt, og for at dentyngste bagasjen ikke skal komme i bevegelse ved en evnt. bråstopp. På bilermed nedfellbare seterygger i baksete burde varseltrekanten ligge helt innerst ibagasjerommet. Ved behov for å sette ut varseltrekant kan denne hentes frakupeen før en går ut av bilen.

Taklast

Viktig å kjenne til tillatt vekt på biltaket ved bruk avtakboks. Dette finner en i vognkortet til bilen, eller kontakt merkeforhandlerved behov. Husk at takstativ og takboksen også har vektbegrensninger. Lasten måogså sikres inne i boksen slik at den ikke kommer i bevegelse ved en eventuellbråstopp.

- Sjekk tillatt akseltrykk og anbefalt lufttrykk i dekkene

- Ta deg generelt ekstra god tid og sikre lasten skikkelig