Som pensjonert offiser og gammel DFS-mann har Oddvar Haagensenfulgt utbygginga i Sankthansholet nøye fra første stund. I år er det ti år siaarbeidet begynte med å samle skyttersportene i Ørland i Sankthansholet i stedetfor at de lå på Lerberen. Det som har vært igjen av aktivitet lenger ute påØrlandet et den innendørs skytehallen i kjelleren til den gamle realskolen. Nåtar de i bruk et tidsriktig og moderne anlegg like ved de utendørs anleggene iSankthansholet.  LES OGSÅ:* Ole (90) nærmer seg 90 elger* Tore skjøt til gull

–En god innendørsbane er av stor betydning for rekrutteringa,sier Oddvar Haagensen.

I nærmere fire tiår har de vinters tid trent i kjelleren tilrealskolen på Brekstad. At de fikk si stand det nye bygget i Sankthansholetskyldes to hovedfaktorer.

–Det er stor dugnadsinnsats og en lokal entreprenør som hargjort det mulig, sier Oddvar Haagensen.

Tre millioner kroner og om lag tusen dugnadstimer til en verdiav om lag 150 kroner per stykk ligger bak hallen i det fra før av flotteanlegget i Sankthansholet. Gjennom Forsvaret har skytterlaget en leieavtale derForsvaret har betalt for leie av standplassanlegget i førti år framover. Detvar en avtale som var gunstig for begge parter.

Nå har skytterlaget solgt eiendommen i Storskaret for å finansierebygginga av hallen. Kjøper er Austrått Entreprenør. –Vi hadde neppe fått en sågod avtale med en utenbys entreprenør, sier Haagensen.

Byggestarten til det nyeste tilskuddet til bygningsmassen blepåbegynt like etter påske. Ifølge Haagensen var det en del diskusjoner i lagetom valg av materialer. De endte opp med bruk av betong, og en er enige om atmaterialet ikke betyr så mye for støyen. Innendørs skyting er uansett begrensettil bruk av kaliber 22 som er gunstig både i pris og anvendelighet.

En moderne innendørshall er satt opp etter spesifikasjoner fraDet Frivillige Skyttervesen, blant annet med tanke på ventilasjon. DetFrivillige Skyttervesen er eneste organisasjon er opprettet av Stortinget.Tanken var at skytterne skulle inngå i totalforsvaret. Seinere har Heimevernetkommet med som en samarbeidspartner.

Haagensen sier at forbindelsen med Forsvaret er noe hanpersonlig mener er bra for begge parter. Sjøl har han vært en ivrig deltaker ogbidragsyter i Ørlendingen Skytterlag sia han i 1981 kom tilbake til Ørlandetetter en periode nordafor.

Han arbeidet ved flystasjonen da arbeidet med å flytte fraStorskaret til Sankthansholet pågikk. Første salve i bygningsarbeidet bleavfyrt sommeren 2003. Sia har både pistolskyttere, jegere med hagle og rifle ogskytterlagets folk etablert seg i samme naboskap.

At innendørshallen har betydning for rekrutteringa er ikkeDFS-mannen i tvil om. En del av frafallet kommer når skytterne flytter ut forsommeren.

Onsdag i førstkommende uke skal det være åpen dag der folk kankomme opp i Sankthansholet og besiktige det nye anlegget. Da skal de allersiste restene av finpuss være gjennomført.

Dugnadsånda i laget er ifølge Hågensen upåklagelig. De har alleslags yrkesgrupper i laget fra malere og snekker til økonomer. –Og så har vidisse gammelgutta som går oppi det hele dagen, sier skytterlagsveteranen.