Ifølge nettstedet nrk.no har nedgangen i antall skilsmisser på landsbasis vært 12 prosent siden 2005. Samtidig er det stadig færre som inngår ekteskap. Det var 900 flere par som giftet seg i 2012 sammenliknet med 2013. Tallene kommer fra Statistisk Sentralbyrå.

En mer

Fosenkommunene følger ikke den nasjonale trenden. Her har det vært en liten økning i antall skilsmisser fra 2012 til 2013. I 2012 ble 36 par skilt, i fjor valgte 37 par å gå hver sin veg. Vil du unngå denne trenden spørs det om det kan lønne seg å flytte langt nord i regionen.

Ingen

I Roan og Osen var det ingen som skilte seg i fjor. Heller ikke året før var noen så uenige at de, ifølge statistikken, ikke klarte å holde ut med hverandre.

Dobbelt så mange

Når det gjelder antall skilte par per 10.000 innbyggere ligger Rissa øverst på fosenstatistikken med neste 20, men man skal ikke lenger enn et stykke over fjorden, til Snillfjord, før tallene er dobbelt så høye. Likevel et stykke under Jondal i Hardanger, som med over 47 skilte par per 10.000 innbyggere, topper landsstatistikken.

Senere debut

Gjennomsnittsalderen for de som inngår førstegangs ekteskap går stadig oppover. For menn er den nå på 34,2 år, men den for kvinner er 3|,4 år. De fleste skiller seg når de er mellom 40 og 50 år. For mennenes del når de er mellom 45 og 49 år, mens kvinnene gjør det fem år tidligere.Antall skilsmisser 2013 og  2012

Rissa: 13 - 8

Ørland: 8 - 9

Bjugn: 7 - 6

Åfjord: 6 - 6

Leksvik: 3 - 7

Roan: 0 - 0