- Men hovedtemaene utover høsten blir fart, rus og kjøreadferd. Jeg tror ikke vi skal gape over mer, sier politibetjent Øystein Braseth i UPs Fosen-patrulje.

Høy trafikktetthet

Den kommende måneden vil imidlertid fartsovertredelser bli viet ekstra oppmerksomhet.

- Vi har én måned foran oss hvor det er høy trafikktetthet. Da har det naturlig at vi har et ekstra fokus på fart, sier Braseth.

Rusfokus

Hittil i år har UP på Fosen beslaglagt 52 førerkort. Det er færre enn på samme tid i fjor, men Braseth påpeker at UP har brukt mye ressurser blant annet på å kontrollere ruskjøring.

- De første tre månedene i år hadde vi mest fokus på rus. Hvis vi sammenligner timeinnsatsen vi har brukt på fart med i fjor, og samtidig ser på antall beslag, så er det flere beslag per time med fartskontroll i år, forklarer politibetjenten.