Fremskrittspartipolitikeren fra Vanvikan ser for seg en om lag 230 kilometer lang veg fra Klettkrysset, over Trondheimsfjordbrua, gjennom Rissa og over Stjørnfjorden til Ørland. Derfra videre til de ytre strøk av Bjugn, videre til Åfjord og langs kysten til Roan og Osen før den møter riksveg 17 ved Namsos.

Tre gode grunner

Myrabakk peker på tre punkter som han mener rettferdiggjør en vegsatsing i denne størrelsesorden.

- For det første er det viktig å få en veg som går i nærheten av de store havbruksområdene langs kysten. Og så vil en slik veg åpne nye områder for bosetting og næringsvirksomhet. Med en slik veg vil vi også få et sekundært vegsystem nordover i Norge. Slik det er nå er det veldig sårbart når vi har bare ett. Skjer det noe med E-6 kan det få store konsekvenser. Får vi til en stamveg over Fosen kan trafikken dirigeres dit. Dette handler om samferdselssikkerhet, påpeker han.

Må unngå detaljkrangel

Det har fra tid til annen blitt lansert ulike vegplaner på Fosen, men i følge Myrabakk har de strandet på grunn av krangel om traseer og detaljer.

- Jeg har bevisst ikke forslått noen nøyaktig trasé for vegen. Det som er viktig nå, er få solgt inn hvordan vegstandarden er på Fosen, og ideen om at vi trenger en ny veg. Mener vi at vi trenger en veg må vi arbeide samlet for det og ikke henge oss opp i krangler om detaljer. Det finnes fagfolk som kan fortelle oss hvor det er best å legge den nøyaktige traseen, sier Myrabakk.

Veg, ikke trasé

Han har startet arbeidet med å selge inn stamvegideen til politikerne, i første omgang til sine egne partifeller.

- Jeg har presentert ideen overfor Nord-Trøndelag Fremskrittsparti og lokale fremskrittspartifolk i Rissa, Leksvik og Åfjord. Målet må være å få vegen inn på Nasjonal transportplan. Skal vi greie det må vi gjøre det enkelt overfor myndighetene, og vi må tale med en tunge. Det er en veg og ikke en vegtrasé vi skal forsøke å selge inn, påpeker Myrabakk.

Et slikt vegprosjekt vil kreve milliarder av kroner før det er realisert.

- For under 10 milliarder tror jeg vi kan få en ny veg fra Klett til Namsos. I tillegg kommer det det koster å bygge bru over Trondheimsfjorden, sier Myrabakk.

Viser til Nordland

Han  viser til utbedringsarbeid på E-6 i Nordland som et eksempel på hvordan utbyggingen kan gjøres. Der skal det bygges 62 kilometer veg, hvorav 47 kilometer er utbedringstiltak på eksisterende veg.

- Utbyggingen av «Helgeland nord» skjer gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt. Den gir entreprenøren ansvar både for prosjektering og byggingen av vegen, samt drift etter ferdigstillelse. Kontrakten har en varighet på 15 år, inklusive byggetiden på 4-6 år. Med en slik kontrakt sikres en kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging av en lang strekning, sier Myrabakk

Lest denne? Trondheimsfjordbrua: – Kan bli byggestart om to år

Kurt Myrabakk ønsker Trondheimsfjordbrua som en del av forlengelsen. Foto: Illustrasjon: Rambøll