Tidligere statlige oljevernaksjoner har vist at det er behov for styrking av planlegging og styring av strandrensearbeidet i alle faser av en aksjon. Kystverket arrangerer nå derfor kurs for representanter fra alle Norges interkommunal utvalg mot akutt forurensning.

Kurset som arrangeres fra 11. til 14. oktober, har som målsetting at hvert enkelt interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) skal ha én dedikert person som kan bistå i den strandrensegruppen Kystverket etablerer ved alle statlige aksjoner. Deltakerne vil også etter endt kurs kunne bidra med riktig kompetanse under lokale og regionale aksjoner mot akutt forurensning.

OOLJERENSERE fra IUA under et kurs på Brekstad i fjor.