For å legge internettkabler har man til nå måttet grave dype grøfter i gatene. En ny og mer effektiv metode heter microtrenching og innebærer at det freses et smalt spor til kablene direkte i asfalten.

– Microtrenching er fremtiden for utrulling av bredbånd. Kostnadene er mye lavere og de samfunnsøkonomiske gevinstene langt større enn ved tradisjonell graving, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett i IKT-Norge.

Telenor har testet ut microtrenching i noen utvalgte kommuner i Norge. I Oslo er Bymiljøetaten i gang med et prøveprosjekt.

– Skal vi nå ut med bredbånd og mobil til alle, er vi nødt til å finne billigere og mer effektive anleggsmetoder. Med microtrenching kan vi legge rundt 150 meter bredbånd per dag, mot 40 med vanlig graving. Samtidig er inngrepet i veien mye mindre, sier utbyggingsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor.

Et lite spor

Microtrenching benytter en maskin på størrelse med en gressklipper som freser et tynt spor i asfalten. Etter at kabelen er lagt i, tettes sporet med singel og fugemasse.

– Siden vi ikke graver en stor grøft, slipper vi transport av pukk. Beregninger viser at vi slipper ut 90 prosent mindre CO2, så miljøgevinsten er betydelig. Dessuten er maskinene så små at trafikken vanligvis kan gå som normalt, og vi slipper å stenge av veien, sier Christensen.

Metoden kan benyttes på fast dekke som asfalt og betong. Den er ideell i trange gater der store anleggsmaskiner har vanskelig for å komme til.

Noen kommuner er skeptiske til metoden, ifølge Telenor. Det er ikke ordføreren i Asker.

– Hos oss er erfaringen med microtrenching at det bare er gevinster å hente, med lave CO2-utslipp og mindre støy og forstyrrelser for nærmiljøet, sier ordfører Lene Conradi.

Vil henge etter

Torgeir Waterhouse i IKT-Norge mener microtrenching er en viktig nøkkel for å stimulere til utbygging av høyhastighetsbredbånd. Men kommunenes graveregler er i dag stort sett tilpasset tradisjonelle gravemetoder.

– Kommuner som holder seg med gammeldagse graveregler, vil oppleve at utbyggingen av høyhastighets bredbånd bremser eller stopper opp. Hvis man ikke tilrettelegger for kunnskapsbedrifter ved å møte næringslivets og innbyggernes behov, vil man oppleve at bedrifter og folk flytter ut av kommunen, sier Waterhouse.