Rapporten Kjøttets tilstand fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) viser at vi spiste 1,4 kilo mer kjøtt i fjor sammenlignet med året før. Totalt spiste hver nordmann i snitt 53,4 kilo kjøtt i løpet av 2015, skriver Nationen.

Tallene Helsedirektoratet la fram forrige uke viste at det såkalte engrosforbruket av kjøtt er på vei opp. I Nibio-rapporten er innholdet av bein og annet som ikke er egnet som menneskemat, trukket fra for å få fram mer reelle forbrukertall.

Korrigert for grensehandelen var engrosforbruket per person nesten sju kilo høyere i Sverige enn i Norge i 2015.

– Kjøttforbruket i Norge er relativt lavt målt mot andre vestlige land. USA og Australia ligger for eksempel begge omtrent på det doble av oss. Det siste året vi hadde tall for både Danmark og Sverige, lå begge med et forbruk på over åtte kilo mer enn oss per person, sier direktør Tor Arne Ruud i Animalia – et fag- og utviklingsmiljø innen norsk kjøtt- og eggproduksjon. (©NTB)