Inntil 1. juledag i år er det heller ikke meldt om ulykker i høytiden med dødelig utgang.

– Folk er stort sett flinke og tar det med ro. Men vi er likevel litt urolige. Stor trafikk, sammen med krevende vei- og værforhold i desember, betyr økt risiko, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Hvert år skjer det opp mot hundre ulykker med personskader i juletrafikken. Høy fart og forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, er fellesnevneren.

– Ved å tilpasse farten etter forholdene og fartsgrensen, gir du et viktig bidrag til at vi alle kan ferdes trygt i juletrafikken, sier veidirektøren.

I juletrafikken i 2015 ble det registrert 83 alvorlige ulykker, men ingen dødsulykker. Heller ikke i foregående jul mistet noen livet på norske veier. I gjennomsnitt har tre mennesker mistet livet i trafikken hver jul de fem siste årene