- Det dummeste regjeringen kan gjøre nå er å skape konflikt på vei mot et samlet Fosen. Det virker å være bred enighet om at vi til slutt skal ende opp som en kommune på Fosen selv om det ikke er gjort formelle vedtak alle steder. Det er bare dumt, og potensielt veldig ødeleggende om vi tar en omvei via tvang, sier Einar Aaland, leder for Høyre i Bjugn.

Overmoden reform

Opposisjonslederen i kommunestyret i Bjugn sier kommunereformen er både overmoden og nødvendig.

- Det er vanskelig å lytte til ordre fra toppen som trosser folkemeningen i lokaldemokratiet. Det er klart vi håper at kommunereformen fullføres med de opprinnelige intensjonene. Der var frivillighet sentralt, sier Aaland.

- Det er flere typer tvang som er foreslått brukt. Det er snakk om en tvangsoppheving av sammenslåing mellom Åfjord og Bjugn. Det er snakk om tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn. Og tvangen tvinges gjennom Stortinget. Venstre og regjeringen har blitt enige og skaffet et stortingsflertall på bakrommet, sier han.

Prosessen kan strande

Aaland er redd for at bruk av tvang i en sammenslåing på vei mot en felles Fosen kommune kan få prosessen mot Fosen kommune til å strande.

- Nå er det viktig at Indre Fosen får tid på seg til å gjennomføre sin sammenslåing. Det er veldig uheldig om målet om en felles Fosen kommune kan strande med den firedelte strukturen på grunn av tvang nå. Da har regjeringen mislyktes, sier han.

- Det skaper ustabilitet og indre splid med tvangssammenslåinger og -opphevinger vi burde vært foruten. Det bryter ned de etablerte og velfungerende samarbeidene mellom kommunene på Fosen i dag, mener Aaland.

-Frys og forankre

I 1964 ble kommunestrukturen vi har i dag en realitet. Strukturen vedvarer 53 år senere.

- Det er ingen grunn til å stresse en prosess som kan legge strukturen for 50 år eller endra lenger. Det vil være et poeng å fullføre reformen slik at ny kommune begynner samtidig som nytt kommunestyre er på plass etter et lokalvalg, sier Aaland.

- Vi får en mulighet som kanskje ingen andre har om vi fryser reformen på Fosen og forankrer en prosess for en regionkommune mens Indre Fosen får gjennomført sin sammenslåing, sier han.

Opposisjonslederen i Bjugn tror en god prosess gjør at man kan rive seg løs fra gamle hierarki og strukturer kan gjøre en ny kommune mer rettet mot fremtiden.

- Vi sender ikke post på postkontoret lenger, vi handler mindre i butikken og mer på nett, snart stemmer vi ikke på rådhuset lenger. Det er dumt om vi ikke greier å se langt nok frem. De strukturene vi legger nå kan kanskje vare enda lenger en de fra reformen i 1964, sier Aaland.

Stoler på utredningen

Lokalpolitikeren i Bjugn har store forventinger til den nye utredningen NIVI analyse presenterer for både politisk og administrativ ledelse i alle kommunene på Fosen den 20. april.

- Jeg holder min fulle lit til utredningen som kommer. Det informasjonsgrunnlaget som kommer er noe helt annet enn det vi har hatt tidligere. Nå har vi jobbet med kommunereform og kommunestruktur i tre år og grundig arbeid i mange kommuner viser resultater, sier Aaland.

- Jeg håper og tror utredningen vil anbefale at vi unngår flere sammenslåinger før Fosen blir en kommune. Om vi følger en konfliktfri vei til en felles kommune skaper vi en region med vekst og stort potensial. Forsvar, turisme, næring, energi, miljø, for å nevne noen.

Korrigere kursen

Aaland håper regjeringen vil vise stort nok lederskap til å fryse reformen på Fosen etter at det nye faktagrunnlaget kommer i rapporten etter påske.

- Det vil ikke være å bøye av om man justerer og korrigerer kursen så man treffer best mulig på målet. Tvert imot vil det være å vise virkelig godt lederskap. Jeg oppfordrer Jan Tore Sanner og stortingsflertallet til å lytte til utredningen som kommer og korrigere kursen så vi unngår tvang. Frys reformen. Styr trygt mot et samlet Fosen, sier Einar Aaland.