I Nav-rapporten «Fattigdom og levekår i Norge 2016», kommer det fram at det er arbeidsledigheten som først og fremst gir økning i andelen mennesker med lav inntekt under 30 år, skriver VG.

Andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense. Det er også en vekst i andelen med lav inntekt blant enslige forsørgere og i barnefamilier.

– Økningen i forskjellene har vedvart helt siden finanskrisen. Spesielt bekymringsfullt er det at mange under 30 år har fått det tøffere økonomisk. Ledigheten og den økte innvandringen er hovedforklaringen. Det er der vi må sette inn støtet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Teamet bak rapporten mener «det er sannsynlig at tendensen til økte forskjeller mellom aldersgruppene vil vedvare, både som følge av den internasjonale utvikling og demografiske forhold, men også fordi lavkonjunkturen vil ramme ungdom».

Forskjellene blir større blant annet på grunn av økte kapitalinntekter, blant annet på grunn av «en betydelig økning i realformuen på grunn av vekst i boligprisene».