Det var tirsdag kveld i forrige uke at en av Bjørøya Fiskeoppdrett AS sine merder utenfor Osen ble pårent og skadet av en båt ved Raudøya.

Rift på 3,5 meter

Raudøya ligger nordvest av Vingsand. Foto: Kart: 1881

Selskapet som har hovedbase i Flatanger, ble klar over hendelsen i 14.00-tida onsdag. Nota hadde fått ei rift vertikalt på rundt 3,5 meter. Nota ble raskt sikret etter skaden var oppdaget.

I løpet av helga har man jobbet med å få den gjenværende laksen i merden over i brønnbåt og fraktet til ny merd. Laksen har en snittvekt på 3,7 kilo.

Les også: Utlover 500 kroner i dusør for rømt laks

190.252 laks var i nota før den ble påkjørt, meldes det om i ei pressemelding. En opptelling viser at det mangler 10.766 laks.

– Kunne ha forhindret rømming raskt

– Arbeidet med tømme merden gikk greit, og vi kom i mål før været slo om til det verre, sier kvalitetsleder Stian H. Lein ved Bjørøya Fiskeoppdrett til Fosna-Folket.

– Har dere opplevd noe slikt tidligere?

– Nei, dette har aldri skjedd oss før. Hadde vi straks fått melding hadde dette godt helt greit. På denne tida av året går laksen lavt i merdene, så vi kunne ha forhindret rømming raskt, sier Lein.

Det ble åpnet for fritt fiske etter laks etter tillatelse fra Fylkesmannen etter hendelsen, og Bjørøya lovte ut en dusør på 500 kroner per rømte laks som ble fanget. To fiskere er leid inn og et større antall garn er satt ut ved anlegget. 40 laks skal ha blitt fanget.

Har en mistenkt

Lensmann Tor Flasnes. Foto: Terje Dybvik

Påkjørselen av merden er anmeldt til politiet, som var på stedet torsdag sammen med Fiskeridirektoratet. Lensmann Tor Flasnes ved Bjørnør lensmannskontor sier de har et fartøy i søkelyset.

– Så langt har de ansvarlige ved den gjeldende båten innrømt at de står bak påkjørselen. Vi har sikret prøver fra den påkjørte merden som vil sammenholdes med prøver fra fartøyet vi mener er innblandet. Vi har dessuten logg som påviser hvilket fartøy som var på plassen på det tidspunktet det er snakk om.

– Er det en stor båt?

– Det er snakk om en båt på nesten 100 meter. Den befinner seg nå i Nord-Norge. Det vil ta noe tid før vi får klargjort prøvene det er snakk om.

– Man plikter å si fra om man kolliderer med en oppdrettsmerd?

– Båttrafikken skal i utgangspunktet ikke gå så nært at det er fare for påkjørsel. Hvis det først skjer, eller man mistenker at man har vært borti, så plikter man å varsle om det, sier Flasnes.

– Jobbet godt

Ordfører John Einar Høvik i Osen har fulgt saken de siste dagene. Han var ennå ikke informert om hvor mye fisk som kan ha kommet på avveie, da avisa var i kontakt i går ettermiddag.

– Jeg vet det har vært jobbet godt for å begrense skadene. Nå venter jeg på nærmere rapport fra Bjørøya om ståa, sier Høvik.

«Svært beklagelig»

I ei pressemelding som ble sendt ut mandag ettermiddag skriver Bjørøya blant annet at:

«... Bjørøya AS jobber med rømmingsforebygging hver dag gjennom sitt IK-system og arbeid ute på lokalitetene. Det er svært beklagelig at en slik hendelse som dette fører til rømming av laks. Hadde båten meldt fra om uhellet, ville nota blitt sikret i løpet av kort tid.  Da ville det sannsynligvis ikke rømt fisk.

Bjørøya AS har fått innvilget dispensasjon for fritt fiske etter laks i Osen av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det kan drives fritt fiske etter laks i Osen Kommune fram til 12.12.2016, med unntak av selve osen/munningssonen mellom Steinsdalselva og brua over Straumholet (rv 715)...»