Innkjøringsproblemer i el-fergenes første driftsår