– Dette er en beretning som nok gir et mer nyansert bilde av Hest-Elias