Krever full stans i utbygging av vindpark på Fosen

foto