Måtte stanse anleggsarbeidet etter leire-funn. Nå er løsningen klar

foto