Fosen-verftet starter nytt selskap med ambisjon om å ta over historisk ubåtverft

foto