Meldte fra om mørkkledd mann med sekk som «lusket rundt»