Sykepleieren Kristin Svenning (33) tilhører en yrkesgruppe som det er stadig større rift om. I Åfjord jobbes det målrettet for å rekruttere flere, og beholde, sykepleiere. Foto: Ina Marie Holseth

For noen år siden sto de nærmest i kø for å få samme jobb som Kristin (33). Nå er det knapt søkere til stillingene

Åfjord har skrikende mangel på sykepleiere. Nå iverksetter kommunen en rekke tiltak som skal bidra til at flere søker på stillingene – og ikke minst: At de blir værende.