- Grunnen til at vi sperrer felt 1 og 2 er at vi skal grave og legge trekkerørskanaler foran fergekaia på Flakk Sør, altså den som er nærmest land. Vi skal også grave i kjørearealet fram mot det nye tekniske bygget. Påkjøring til fergene vil derfor skje fra felt 3-6 de neste to ukene, sier byggeleder Lars Erik Moe i Statens vegvesen til egen organisasjon.

Etter planen vil de to feltene være stengt i rundt to uker i forbindelse med arbeidene.

Det gjør at fire felt vil kunne være i drift, dersom det skulle være stor trafikk den nærmeste tiden.

Nordsiden

Vegvesenet skriver at tilsvarende arbeid på Fosen-siden av fergestrekningen nærmer seg sluttførelse.

Utbedringen av de to fergekaiene skjer i forbindelse med at nye elektriske ferger skal trafikkere fergesambandet fra nyttår av. Det krever betydelig endringer på begge de to fergeleiene både for å ta imot de nye båtene og den nye el-teknologien.