Det bekrefter byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen.

Det bygges om lag én kilometer ny fylkesvei ved kommunegrensa mellom Bjugn og Indre Fosen. Den nye veilinja legges på fylling på utsiden av dagens vei, slik at den blir bredere, jevnere og får bedre kurvatur.

Sidebratt terreng

Imidlertid har sidebratt terreng og store høydeforskjeller gjort det vanskelig å utføre deler av veiarbeidet. Statens vegvesen foreslo derfor tidligere i august å stenge fylkesveien på natten i tre uker.

Etter å ha sendt forslaget ut på høring, kom det ingen motforestillinger fra verken nødetater eller kommuner. Dermed blir det nattestenging fra og med uke 35 til uke 37. Veien holdes stengt fra klokken 23.00 til klokken 05.00 i ukedager.

Patruljer på begge sider

– Vet dere hvor mange som blir berørt av nattestengingen?

– Nei, nøyaktig antall vet vi ikke. Men vi vet at det er begrenset med trafikk på strekningen på kveldstid, sier Edvardsen.

Ifølge Edvardsen vil ikke nattestengingen by på store utfordringer for nødetater og eventuelle utrykninger.

– Ettersom stengingen vil bli akkurat på kommunegrensa, skal det løse seg fint. Unntaket er for politiet, men de stasjonerer patruljer på begge sider under stengingen, sier Edvardsen.

Lysregulering

Nattestenging i tre uker vil gjøre det enklere for vegvesenet å gjøre ferdig de mest utfordrende punktene langs parsellen.

– Det er ingen annen utvei enn at vi måtte stengt av, slik jeg ser det, sier byggelederen.

Det er kun ett felt åpent, og tilhørende lysregulering, ved kommunegrensa i dag.

– Det vil fortsatt være lysregulert framover, selv om veien stenges på nattestid, opplyser Edvardsen.

Veiarbeidet skal ferdigstilles i november i år.