Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) minner om at det eksisterer et generelt bålforbud over hele landet i skog og mark. En strand – der St. Hans-bålene gjerne plasseres, regnes som oftest som utmark.

– Det spesielle nå

Forbudet gjelder fra 15. april til 15. september. Dermed er det lokale bestemmelser og forhold som man må ta hensyn til. Et godt råd er å kontakte det lokale brannvesenet.

DSB advarer mot at brannfaren fortsatt kan være stor rundt om i landet. Noen steder har det kommet en del regn den siste tiden, mens andre steder har det ikke kommet så mye som en dråpe.

– Det spesielle nå er at skogbrannfaren fortsatt er veldig stor, selv om det har regnet mange steder. Vegetasjonen tørker fort opp og det ser ut til at det fortsetter å være tørt den nærmeste tiden, sier seksjonssjef Hans Kristian Madsen i DSB.

«Den som tenner bål er ansvarlig»

DSB forsterket helikopterberedskapen under og etter den lange tørkeperioden, og har besluttet å opprettholde beredskapen på samme nivå.

I forrige uke opphevet en god del fylker forbudet mot grilling og bål. Det gjelder Oslo, Asker, Bærum, Follo, Agder-fylkene og i flere kommuner i Østfold, Hedmark og Oppland. På Romerike og i Telemark opprettholdes totalforbudet inntil videre.

I Buskerud presiserer brannvesenet at bålforbudet er opprettholdt, men kommer med følgende tips:

«Hvis du er nær kysten og eller ved vann, og det ikke grenser skog inntil bålplassen kan man likevel tenne sankthansbål lørdag 23. juni. Den som tenner bål er ansvarlig for at bålbrenningen foregår på trygg måte, og at bålet blir slokket forsvarlig», heter det i en pressemelding.

100 steder

På yr.no finnes det en egen oversikt over skogbrannfare for rundt 100 steder rundt om i landet. Fredag ettermiddag viser indeksen at det er ingen eller liten fare for skogbrann over hele landet.

Yr melder i tillegg om fuktig og grått vær til helgen både i Nord- og Midt-Norge, mens man på Vestlandet, Østlandet og Sørlandet kan vente seg mye sol og fine temperaturer. I Oppland og Hedmark advarer meteorologene om at det fortsatt er stor skogbrannfare.