Ved utgangen av 2017 var det over 59 000 pendlere i Trøndelag fylke, drøyt en av fire sysselsatte. Det viser tall fra Trøndelag fylkeskommune.

Største pendlerstrøm

Med pendlere menes personer som jobber i en annen kommune enn bostedskommunen.

Fosen har også en relativt høy andel pendling, både innad på halvøya og til omkringliggende kommuner. Den største pendlerstrømmen på Fosen er bjugninger som har arbeidssted i Ørland. 449 personer reiser daglig til Ørland fra Bjugn for å jobbe. Motsatt er det 271 personer som pendler fra Ørland til Bjugn.

Til og fra Trondheim

123 bjugninger krysser fjorden inn til Trondheim for å jobbe, mens 154 ørlendinger gjør det samme.

I Indre Fosen er antallet pendlere til og fra den trønderske hovedstaden langt høyere. Det er 231 trondheimere som jobber i Indre Fosen, men 637 innerfosninger pendler til Trondheim.

Likevel er det i Bjugn kommune at andelen pendlere er størst med 35,8 prosent av innbyggerne som jobber i en annen kommune enn bostedskommunen.

Mange fosninger benytter seg daglig av hurtigbåt for å krysse fjorden inn til Trondheim. Foto: Terje Dybvik

Færrest i Åfjord

Dernest følger Indre Fosen med 27,2 prosent pendlere, etterfulgt av Osen med 26,7 prosent. Ørland kommune hadde 24,7 prosent pendlere ved utgangen av fjoråret, mens Roan hadde 24,3 prosent.

Laveste andel pendlere på Fosen finner man i Åfjord, der 18 prosent av alle sysselsatte pendler.

28 000 arbeidstakere

De største pendlerstrømmene i fylket går inn og ut av Trondheim. Totalt er det over 28 000 arbeidstakere som pendler inn til kommunen, og nærmere 12 000 arbeidstakere som pendler ut. Det gir en nettopendling på drøyt 16 500 personer.

Kommunene der flest pendler til Trondheim er Malvik, Melhus, Stjørdal, Skaun og Klæbu.