Det var i slutten av april at Fosna-Folket omtalte at den private barnehagen Læringsverkstedet Ervika i Bjugn hadde planer om å utvide kapasiteten fra fire til seks avdelinger. Det er også planlagt å rive dagens barnehage for å bygge nytt og større.

Ledig kapasitet i Ørland

I forkant av torsdagens kommunestyremøte i Bjugn går rådmannen, ved oppvekstsjef Kjetil By Rise, inn for å avslå søknaden om økt drifts- og kapitaltilskudd som følge av utvidelsen.

Bakgrunnen for anbefalingen er, ifølge saksframlegget, at framtidig behov for barnehageplasser i Ervika kan løses ved å benytte ledig kapasitet ved både private og kommunale barnehager i Ørland, fortrinnsvis Opphaug.

Bjugn og Ørland slår seg som kjent sammen til nye Ørland kommune fra 1. januar 2020.

120 nye boligtomter

Bjugn har i dag full barnehagedekning, med en midlertidig avdeling i Lysøysund. Ifølge rådmannen er barnehagene i Botngård og Vallersund fulle, og det vil derfor etableres en midlertidig avdeling ved Lyngrabben barnehage i Botngård i løpet av året.

Rådmannen viser til at det planlegges 120 nye boligtomter i Ervika, som ligger rett over kommunegrensa til Bjugn, og at dette trolig vil føre til behov for flere barnehageplasser i området.

«Samtidig er rådmannen kjent med at det er svært mye ledig kapasitet ved flere av de private og kommunale barnehagene i Ørland, også på Opphaug. Rådmannen mener derfor at et utvidet behov for barnehageplasser i Ervika kan løses med dagens kapasitet i den nye kommunen senest fra 1.1.2020», heter i saksframlegget.

Krav om kapitaltilskudd

I saken viser også rådmannen til at en utvidelse av den private barnehagen vil utløse krav om økt kapitaltilskudd, basert på antall barn. Barnehagen mottar i dag kapitaltilskudd pålydende 538 200 kroner og har 72 plasser.

Dersom barnehagen utvider til 108 plasser, fordelt på tre storbarn- og tre småbarnsavdelinger, øker kapitaltilskuddet til 2 430 000 kroner, ifølge rådmannens regnestykke. Det er en økning på nesten 1,9 millioner kroner.

«Læringsverkstedets søknad om utvidet drifts- og kapitaltilskudd datert 27.02.18 avslås», lyder innstillinga.

– Hatt god dialog

Barnehagestyrer Guro Kjersheim Skogen ved Læringsverkstedet Ervika er skuffet over rådmannens innstilling i saken.

– Det føles som et dolkestøt. Vi har hele tiden hatt en god dialog med kommunen om utvidelsen, og vi har fått signaler på at det vil være behov for flere barnehageplasser. Nå snur de i saken, noe som er veldig synd, sier Kjersheim Skogen.

Hun medgir at barnehagen har ledige plasser fra høsten av, men mener likevel det er behov for en utvidelse.

– Det legges opp til flere nye boligtomter i Ervika, og blant dem er det trolig flere barnefamilier. Ja, vi har ledig kapasitet til høsten, men det drypper stadig inn nye søknader. Jeg mener absolutt det er et behov for utvidelse. Det handler også om å gi foreldre en valgmulighet, sier hun.

Tilbakeviser påstander

Hun hevder at det er flere faktafeil som verserer i forkant av kommunestyrets behandling av saken torsdag.

– Flere fra barnehagen, inkludert noen i foreldregruppa, møtte i hovedutvalg for helse og oppvekst sist. Da opplevde vi at det kom fram en del feilinformasjon som vi har hatt behov for å svare på, sier hun.

Barnehagen har derfor sendt et brev til samtlige medlemmer i kommunestyre der de tilbakeviser at det er overkapasitet slik situasjonen er i dag.

«Ikke dyrere»

«Vi har i samråd med kommunen avventet å søke om utvidelse, før det fra administrasjonen var særs ønsket. En slik påstand blir derfor helt urimelig å bli møtt med. (…) De opplysninger vi har fått fra kommunen før og under vår søkeprosess har vært at det vil mangle barnehageplasser i Bjugn, om kort tid», skriver barnehagen i brevet og hevder de har fullt belegg og økende søkermengde.

De mener også det er feil av enkelte å hevde at det blir dyrere for kommunen dersom barnehagen utvider.

– Fortsatt håp

«Driftstilskudd utbetales for hver plass som blir benyttet. Dette reguleres av kommunens egne utgifter på drift av deres egne plasser i egne barnehager, og vil derfor være likt per plass uansett hvilken barnehage barnet er i. Det vil derfor ikke bli dyrere for Bjugn kommune om Læringsverkstedet bygger nye barnehageplasser, hverken i kapitaltilskudd eller drift», slår de fast.

Barnehagestyreren håper politikerne i Bjugn trosser rådmannens innstilling i saken. Flere representanter fra barnehagen vil være tilstede under møtet.

– Vi håper selvfølgelig at politikerne ikke følger innstillinga. Vi har fortsatt et lite håp om det, sier hun.