- Vi har ingen mistenkte og vet ikke hvem som eier garnet. Det blir vanskelig å finne ut mer uten nye tips eller ny informasjon i saken, sier etterforskningsleder Roy Inge Aas i Fosen lensmannsdistrikt.

Det er ulovlig å sette garn i elv.

Skauga elveeierforening sa de hadde sett garnskader på laks i elva tidligere, men nå hadde håndfaste bevis i form av garnet som var satt.

Henleggelse

Aas forteller at politiet har gjort det de kan med den informasjonen de har. Derfor er saken sendt til politijurist for en vurdering av hvordan saken skal gå videre.

- Vi har sendt forslag om henleggelse. Vi vil selvfølgelig ta opp saken igjen om vi får tips eller nye spor, sier han.

- Alvorlig

Aas sier et ulovlig garn ikke er en sak politiet kan legge store ressurser i å forfølge satt opp mot annen kriminalitet i deres ansvarsområde.

- Men saken er alvorlig i den forstand at et garn kan ta veldig mye laks og kan ha store konsekvenser for laksestammen og de som driver med lovlig laksefiske, sier Roy Inge Aas.