Denne Fosen-kommunen er i landstoppen på pleie og omsorg

Illustrasjonsfoto. Foto: Ina Marie Haugen