Undersøkelsen viser også at hver femte nordmann har betalt en håndverker kontant i løpet av de siste fem årene. Undersøkelsen er gjort av Synovate for rørleggerkjeden Varme & Bad.

– Vi hilser de nye reglene velkommen fordi vi tror de kan bidra til å rydde opp i bransjen, sier daglig leder Øystein Kjellsen i Varme & Bad.

De nye reglene skal hindre svart arbeid. Kjøper du tjenester for over 10 000 kroner i løpet av et år, kan du bli gjort medansvarlig hvis vedkommende ikke betaler skatter og avgifter for beløpet.

Kan bli dyrt

Flest kvinner er ukjent med regelendringen. 70 prosent har ikke hørt om de nye reglene. For menn er tallet en del lavere, 53 prosent.

Hver femte av de spurte (18 prosent) har i løpet av de siste fem årene betalt en håndverker kontant. Det er færrest nordlendinger som har betalt kontant, bare 12 prosent. Oslo-folk topper med 20 prosent.

– Seriøse håndverkere aksepterer ikke kontant betaling, men fenomenet er utbredt blant mindre seriøse, sier rørleggermester Baard Aas i Lunder & Aas på Jessheim.

Betaler du kontant og ikke har kvittering eller dokumentasjon, mister du muligheten til å reklamere og få utbedret skader. Det kan bli dyrt.

Varme & Bad-rørlegger Baard Aas ser stadig dårlig utførte jobber som har gitt skader og lekkasjer som han blir tilkalt for å rette opp.

– Folk er flaue over å ha kastet bort mange tusen kroner på svart arbeid, og så må de bruke enda mer penger på å rette opp feilene, sier han.

Mer informasjon

Skattedirektoratets mål er at alle skal kjenne kontantregelen.

– Sett i sammenheng med at regelen nylig trådte i kraft, synes vi ikke det er så verst at faktisk rundt 40 prosent kjenner til regelen, sier senior informasjonsrådgiver Eva Karin Dahle Rabben i Skattedirektoratet.

Hun forteller at informasjonsarbeidet om svart arbeid vil fortsette.

– Samtidig er det jo slik at selv om den nye regelen om medansvar er innført nå, har det aldri vært lov å kjøpe tjenester svart, sier hun.

Ingen kontanter

Mange typer tjenester berøres av de nye reglene, alt fra kjøp av håndverktjenester og bilreparasjoner til rengjøring og barnepass.

Beløpsgrensen på 10 000 kroner gjelder ikke bare ved enkeltkjøp, men også samlet over tid dersom det er betaling for én og samme tjeneste. Det kan for eksempel være faste avtaler om barnepass og rengjøring.

Skatteetaten oppfordrer alle til å betale for tjenester i bank eller nettbank. Når flere bruker banken, blir det vanskeligere for næringsdrivende å unndra skatter og avgifter. Det kan også være en test på hvor seriøs håndverkeren eller rengjøringshjelpen er.

– Hvis håndverkeren ikke vil at du skal betale via bank, bør du være på vakt, råder Baard Aas i rørleggerkjeden Varme & Bad.