I formildende retning legges det til grunn at vedkommende har tilstått, og at det straffbare forholdet ble begått for over tre år siden. Mannen kan ikke bebreides for at det gikk lang tid før saken kom for retten. Disse forholdene gjør at straffen er utmålt til 90 dager betinget fengsel med to år prøvetid, pluss 8000 kroner i bot.

Med bare tilståelsen ville straffereaksjonen normalt blitt 90 dager ubetinget fengsel. I skjerpende retning legger retten vekt på at fornærmede ikke var i stand til å gjøre motstand under overgrepet, og at hun har slitt med psykiske problemer i ettertid.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.