Foreslo at eldrerådet skulle få talerett, fikk nei: – Om vi tar inn én gruppe, blir det lett å si ja til den neste også