Visste ikke når de fikk komme tilbake på jobb. Nå har kjedebutikken økt med 20 prosent

foto