Dette området skulle bli boligområde. Nå er vedtaket opphevet etter klage

foto