Ti førere hjem med forenklede forelegg etter storkontroll i Indre Fosen