Må gjennomføre 30 timer samfunnsstraff etter trygdebedrageri