De to hovedgrupperingene bak Fosen-aksjonene utenfor stortinget, NSR-Nourat og Natur og Ungdom, er en av de seks nominerte til årets Frivillighetsprisen 2023.

De demonstrerer mot oppfølgingen av Høyesterett sin dom som kjente konsesjonene til Storheia og Roan vindkraftverk ugyldig ettersom de bryter med reindriftssamene på Fosen sine rettigheter.

Det er Frivillighet Norge som administrerer prisen. I år var det 323 nominerte. Juryen har valgt ut finalistene som man nå kan stemme på. Prisen deles ut på Frivillighetens dag 5. desember.

Dette er begrunnelsen for nominasjonen:

«Fosen-aktivistene har det siste året bidratt sterkt til å sette agendaen for den norske samfunnsdebatten. Det har i flere omganger gjennomført sterke og vellykkede aksjoner for å hevde sin demokratiske rett, kjempe mot menneskerettighetsbrudd, og for urfolks rettigheter i Norge. Aktivistene har skapt et stort engasjement, særlig i den unge befolkningen, og illustrerer på tydelig vis de frivillige organisasjonenes rolle som vaktbikkje og viktige aktører i et levende demokrati.»