Vurderer å flytte for å få sykehjemsplass til alvorlig syk ektemann: – Det er skammelig