Startet egen plattform for jenter på tur: – Det aller meste er tilpasset menn